Wyniki ankiety nt. regionalizmu

Jak zapewne pamiętacie, na początku grudnia przeprowadziliśmy w szkole ankietę, w której pytaliśmy nauczycieli i uczniów o kwestie związane z regionalizmem. Dziś publikujemy jej wyniki.

ankieta grafika
W naszej ankiecie padło 477 poprawnych odpowiedzi.

Kwestionariusz składał się z dwudziestu pytań. Dziesięć pierwszych miało za zadanie sprawdzić Waszą wiedzę na temat górnośląskiej gwary, pozostałe skupiały się na zagadnieniach dotyczących historii naszej małej ojczyzny – Bielszowic. Przypominamy treść quizu:

 1. Jak w śląskiej gwarze mówi się na motyla?
 2. Co oznacza słowo ŻYMŁA
 3. Jak na Śląsku określa się narzeczoną?
 4. Co oznacza słowo GARDINA?
 5. Podaj nazwę przynajmniej jednej tradycyjnej śląskiej potrawy bożonarodzeniowej
 6. Gdy mówimy o kimś, że jest PRZEPADZITY, oznacza to, że:

a) JEST PRZYSTOJNY

b) JEST MĄDRY

c) JEST ZACHŁANNY

d) JEST  ZWINNY

 1. Co oznacza słowo CIAPULYTA?
 2. MIESIĄCZEK to:

a) WYPŁATA

b) KALENDARZ

c) MIESIĘCZNY CHŁOPIEC

d)KSIĘŻYC

 1. Co oznacza słowo APLUZINA?
 2. Ile było powstań śląskich?
 3. Co mamy na myśli mówiąc, że ktoś jest ŚWIDRATY?
 4. Z ilu dzielnic składa się Ruda Śląska?
 5. Podaj nazwy trzech miast, z którymi sąsiaduje Ruda Śląska.
 6. Nazwa Bielszowic pochodzi od:

a) BIELENIA PŁÓTNA

b) RZEKI BIELCZY

c) PIERWSZEGO WŁAŚCICIELA MACIEJA BIELCZOWSKIEGO

d) WSZYSTKIE PODANE ODPOWIEDZI MOGĄ BYĆ PRAWDZIWE

 1. Która święta jest patronką bielszowickiej parafii?
 2. Której z podanych ulic nie ma w Bielszowicach:

a) PCK

b) Kościelnej

c) Zielonej

d) Na Piaski

 1. W 2019 r. nasza szkoła będzie obchodzić:

a) stulecie istnienia

b) dwudziestolecie istnienia

c) pięćdziesięciolecie istnienia

d) trzydziestolecie istnienia

 1. Co w dawnych czasach przedstawiał herb Bielszowic?

a) TOPÓR SKRZYŻOWANY Z SIEKIERĄ

b) ŚWIĘTĄ MARIĘ MAGDALENĘ

c) DĄB

d) BIELSZOWICE NIGDY NIE MIAŁY WŁASNEGO HERBU

 1. Z którego wieku pochodzą pierwsze informacje o Bielszowicach: X, XV czy XVII?
 2. Klub sportowy „Zgoda” powstał

a) w 1990 r.

b) w 1915 r.

c) w 1965 r.

d) w 1920 r.

W zabawie wzięło udział 39 osób. Wyniki były zróżnicowane, jednak najwięcej trafnych odpowiedzi udzielono na pytania dotyczące gwary, co nas oczywiście cieszy, gdyż przeczy teorii o zaniku ślonskij godki wśród bielszowiczan. Martwi nas natomiast – co tu dużo mówić – słaba znajomość dziejów naszych kochanych Bielszowic: zaledwie co trzeci pytany wiedział, że powstały w XV wieku, a tylko połowa orientuje się, że w naszej miejscowości nie ma ulicy Kościelnej! (Usprawiedliwieniem jest tu z pewnością fakt, iż ulica Powstańców Śląskich przed wojną nosiła właśnie taką nazwę, a przetrwała ona w powszechnej świadomości do dziś – większość z nas w końcu mówi: idę ulicą Kościelną,    zamiast Powstańców).

ankieta pop
Jedna z kilku (prawie) bezbłędnie wypełnionych ankiet. Gratulujemy!

A już na ironię zakrawa to, że uczniowie „Trzynastki”, tak często korzystający z obiektów sportowych klubu „Zgoda”, nie mają pojęcia, kiedy owo Towarzystwo Sportowe (jak je pierwotnie określano) założono! Przypominamy też, że nazwa naszej miejscowości może pochodzić równie dobrze od bielenia płótna, Macieja Bielczowskiego lub Kochłówki zwanej niegdyś Bielczą. Ale o tym pisaliśmy już na naszym blogu – zachęcamy więc do przejrzenia archiwalnych wpisów! Poniżej prezentujemy wyniki naszej ankiety i jednocześnie obiecujemy, że podobne quizy będziemy przeprowadzać  także w przyszłości.

 

Nr pytania Liczba odpowiedzi poprawnych Liczba odpowiedzi błędnych Brak odpowiedzi
1. 27 3 9
2. 35 2 2
3. 19 4 16
4. 28 4 7
5. 29 6 4
6. 33 5 1
7. 27 5 7
8. 23 16 0
9. 17 3 19
10. 25 5 9
11. 22 4 13
12. 17 11 11
13. 23 12 4
14. 17 16 6
15. 31 1 7
16. 20 18 1
17. 29 6 4
18. 23 10 6
19. 14 14 11
20. 18 14 7
suma 477 159 144

 

Karolina Hewlik, Natalia Bernat, Paulina Kalemba

 

Jakie są cele działalności naszego Koła?

bielszowice herb
Dawny herb Bielszowic – topór skrzyżowany z siekierą

Chcemy popularyzować wiedzę na temat naszej „małej ojczyzny” – Bielszowic, a także innych dzielnic Rudy Śląskiej.  Będziemy promować nasz region – Górny Śląsk oraz  jego tradycje, kulturę i język. Postaramy się przybliżyć Wam postacie wybitnych Ślązaków i ich dokonania, zachęcić Was do poznania śląskich legend,  podań i obyczajów.  

P1050695
Od lewej: Paulina Kalemba, Karolina Hewlik, Natalia Bernat.

Zajęcia Koła, którego patronem obraliśmy przedwojennego bielszowickiego proboszcza ks. Józefa Niedzielę, nie będą polegać na pracy z podręcznikiem. Od tego są w końcu „normalne” lekcje. Naszym celem jest STWORZENIE własnego, autorskiego materiału i… uniknięcie nudy. Jak zamierzamy to osiągnąć? Z pewnością wykorzystamy nowoczesne technologie; zamierzamy np. nakręcić cykl krótkich filmów dokumentalnych poświęconych najciekawszym postaciom związanym z Bielszowicami, ich zabytkom, pomnikom przyrody, osiedlom. Mamy też zamiar stworzyć „Bielszowicki leksykon”, czyli encyklopedię wiedzy o naszej miejscowości.

Pamiętajcie, że założyliśmy nasze Koło z myślą o Was – wszystko, co robimy ma na celu udowodnienie, że zdobywanie wiedzy może być przyjemnością. Efekty naszych poczynań poznacie już wkrótce. Zachęcamy do czytania naszego bloga, oglądania relacji i reportaży. Mamy nadzieję, że dzięki naszej działalności wielu uczniów „Trzynastki” nie tylko zainteresuje się swą „małą ojczyzną”, ale załapie też historycznego „bakcyla”. Praca historyka to pasjonujące zajęcie porównywalne z działalnością detektywa. Czy może być coś przyjemniejszego niż świadomość ODKRYWANIA?

***

Wszystkich chętnych pragnących podzielić się z nami swymi pomysłami i uwagami zachęcamy  do współpracy. Spotykamy się w każdy poniedziałek o godz. 14:35 w sali nr 23.