Już wkrótce na naszym blogu będziecie mogli przeczytać m. in. o:

 • Początkach Bielszowic i pochodzeniu ich nazwy;
 • Potoku Bielszowickim i blajchowaniu (bieleniu) tkanin;
 • Dziedzicach osady od XV do XIX wieku;
 • Najazdach czeskich, szwedzkich, a także zarazach i pożarach, które nawiedzały Bielszowice;
 • Tajemniczym głazie narzutowym i innych pomnikach przyrody;
 • Najstarszych budynkach dzielnicy i ich ciekawej historii;
 • Zabytkowych krzyżach przydrożnych;
 • Kapliczce szwedzkiej i figurze św. Jana Nepomucena;
 • Osiedlach robotniczych, domach uchodzkich i familokach;
 • Niezwykłych losach parku „Strzelnica”;
 • Bielszowickich kuźniach, młynach, gorzelni, hucie cynku i pierwszych kopalniach;
 • Okolicznościach powstania kopalni „Bielszowice”;
 • Historii dawnego i obecnego Domu Kultury;
 • Bielszowickich powstańcach i ich bohaterskich walkach o Górę św. Anny;
 • Pozostałościach Obszaru Warownego „Śląsk”;
 • Walkach o Bielszowice we wrześniu 1939 r.;
 • Męczeństwu ks. Niedzieli i innych bielszowiczan, którzy trafili do obozów zagłady;
 • Tragicznych losach Edmunda Kokota;
 • Patronach innych ulic dzielnicy;
 • Początkach i największych sukcesach Klubu Sportowego „Zgoda”;
 • Historii poligonu pożarniczego;
 • Sylwetkach bielszowickich proboszczów;
 • Bielszowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • Bogatej historii naszego cmentarza i jego zabytkach;
 • Niezwykłej parze śląskich zbójników – Eliaszu i Pistulce;
 • Kościele parafialnym i plebanii;
 • Pierwszej bielszowickiej szkole – organistówce, jej nauczycielach i krnąbrnych uczniach;
 • Karolu Goduli i jego niezwykłej karierze;
 • Karolu Miarce i innych śląskich działaczach narodowych;
 • Dworcu w Chebziu, Szybie „Andrzej” w Wirku, Kaufhausie w Nowym Bytomiu, pałacu Donnersmarcków w Halembie;
 • Wspaniałych zabytkach sakralnych Rudy Śląskiej;
 • Erneście Wilimowskim, co strzelił Brazylii cztery gole;
 • Utopcach, połednicach, bebokach i skarbniku;
 • Okolicznościach powstania naszej szkoły;
 • Najbardziej zasłużonych pedagogach „Trzynastki”;
 • O tym, czego już w Bielszowicach nie ma: dworcu kolejowym, kopcu powstańczym, targowisku, restauracjach „U Weszki” i „U Szwedy” oraz o dawnym drewnianym kościółku pw. Wszystkich Świętych.