Już wkrótce na naszym blogu będziecie mogli przeczytać m. in. o:

 • Początkach Bielszowic i pochodzeniu ich nazwy;
 • Potoku Bielszowickim i blajchowaniu (bieleniu) tkanin;
 • Dziedzicach osady od XV do XIX wieku;
 • Najazdach czeskich, szwedzkich, a także zarazach i pożarach, które nawiedzały Bielszowice;
 • Tajemniczym głazie narzutowym i innych pomnikach przyrody;
 • Najstarszych budynkach dzielnicy i ich ciekawej historii;
 • Zabytkowych krzyżach przydrożnych;
 • Kapliczce szwedzkiej i figurze św. Jana Nepomucena;
 • Osiedlach robotniczych, domach uchodzkich i familokach;
 • Niezwykłych losach parku „Strzelnica”;
 • Bielszowickich kuźniach, młynach, gorzelni, hucie cynku i pierwszych kopalniach;
 • Okolicznościach powstania kopalni „Bielszowice”;
 • Historii dawnego i obecnego Domu Kultury;
 • Bielszowickich powstańcach i ich bohaterskich walkach o Górę św. Anny;
 • Pozostałościach Obszaru Warownego „Śląsk”;
 • Walkach o Bielszowice we wrześniu 1939 r.;
 • Męczeństwu ks. Niedzieli i innych bielszowiczan, którzy trafili do obozów zagłady;
 • Tragicznych losach Edmunda Kokota;
 • Patronach innych ulic dzielnicy;
 • Początkach i największych sukcesach Klubu Sportowego „Zgoda”;
 • Historii poligonu pożarniczego;
 • Sylwetkach bielszowickich proboszczów;
 • Bielszowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • Bogatej historii naszego cmentarza i jego zabytkach;
 • Niezwykłej parze śląskich zbójników – Eliaszu i Pistulce;
 • Kościele parafialnym i plebanii;
 • Pierwszej bielszowickiej szkole – organistówce, jej nauczycielach i krnąbrnych uczniach;
 • Karolu Goduli i jego niezwykłej karierze;
 • Karolu Miarce i innych śląskich działaczach narodowych;
 • Dworcu w Chebziu, Szybie „Andrzej” w Wirku, Kaufhausie w Nowym Bytomiu, pałacu Donnersmarcków w Halembie;
 • Wspaniałych zabytkach sakralnych Rudy Śląskiej;
 • Erneście Wilimowskim, co strzelił Brazylii cztery gole;
 • Utopcach, połednicach, bebokach i skarbniku;
 • Okolicznościach powstania naszej szkoły;
 • Najbardziej zasłużonych pedagogach „Trzynastki”;
 • O tym, czego już w Bielszowicach nie ma: dworcu kolejowym, kopcu powstańczym, targowisku, restauracjach „U Weszki” i „U Szwedy” oraz o dawnym drewnianym kościółku pw. Wszystkich Świętych.
 

Jakie są cele działalności naszego Koła?

bielszowice herb
Dawny herb Bielszowic – topór skrzyżowany z siekierą

Chcemy popularyzować wiedzę na temat naszej „małej ojczyzny” – Bielszowic, a także innych dzielnic Rudy Śląskiej.  Będziemy promować nasz region – Górny Śląsk oraz  jego tradycje, kulturę i język. Postaramy się przybliżyć Wam postacie wybitnych Ślązaków i ich dokonania, zachęcić Was do poznania śląskich legend,  podań i obyczajów.  

P1050695
Od lewej: Paulina Kalemba, Karolina Hewlik, Natalia Bernat.

Zajęcia Koła, którego patronem obraliśmy przedwojennego bielszowickiego proboszcza ks. Józefa Niedzielę, nie będą polegać na pracy z podręcznikiem. Od tego są w końcu „normalne” lekcje. Naszym celem jest STWORZENIE własnego, autorskiego materiału i… uniknięcie nudy. Jak zamierzamy to osiągnąć? Z pewnością wykorzystamy nowoczesne technologie; zamierzamy np. nakręcić cykl krótkich filmów dokumentalnych poświęconych najciekawszym postaciom związanym z Bielszowicami, ich zabytkom, pomnikom przyrody, osiedlom. Mamy też zamiar stworzyć „Bielszowicki leksykon”, czyli encyklopedię wiedzy o naszej miejscowości.

Pamiętajcie, że założyliśmy nasze Koło z myślą o Was – wszystko, co robimy ma na celu udowodnienie, że zdobywanie wiedzy może być przyjemnością. Efekty naszych poczynań poznacie już wkrótce. Zachęcamy do czytania naszego bloga, oglądania relacji i reportaży. Mamy nadzieję, że dzięki naszej działalności wielu uczniów „Trzynastki” nie tylko zainteresuje się swą „małą ojczyzną”, ale załapie też historycznego „bakcyla”. Praca historyka to pasjonujące zajęcie porównywalne z działalnością detektywa. Czy może być coś przyjemniejszego niż świadomość ODKRYWANIA?

***

Wszystkich chętnych pragnących podzielić się z nami swymi pomysłami i uwagami zachęcamy  do współpracy. Spotykamy się w każdy poniedziałek o godz. 14:35 w sali nr 23.